SALVAT BECA BACH 2024

La SALVAT BECA BACH (“SBB”), creada en 2014 per Pau Jorquera i Daniel Tarrida amb l’impuls i mecenatge de la Fundació Salvat, l’obra social del Grup farmacèutic Salvat, té la voluntat de potenciar la formació i promoció de joves cantants solistes a l’entorn de la música antiga, esdevenint una plataforma de referència que doni visibilitat als nous talents del cant.

La missió de la SBB és, més enllà de premiar els millors solistes de cadascuna de les quatre categories de veus (Soprano, Contralt-Contratenor, Tenor i Baríton-Baix), la de detectar, donar formació i oportunitats de presentar-se a concerts a joves talents solistes d’arreu del món, pels qui guanyar la beca pugui suposar un impuls efectiu en l’inici de les seves carreres professionals.

Amb la SBB, la Fundació Salvat atorga anualment a quatre solistes una dotació econòmica de 5.000 euros per cada un dels premiats, i ho lliga a la participació d’un mínim de tres concerts que es programaran al llarg de 2023/2024 en què seran acompanyats per músics amb una sòlida trajectòria dins el món de la interpretació amb instruments barrocs i criteris històrics. La SBB compta amb el suport i la programació musical de la Fundació Bachcelona i el Bach Collegium Barcelona.

La SBB ofereix també formació i col·laboració amb reconeguts músics i professionals. Els darrers anys ha comptat amb la presència del contratenor Carlos Mena, la soprano Katharine Fuge, el baríton Stephan MacLeod, el tenor Benjamin Bruns, el baríton Jan Van der Crabben, el flautista Michel Brun, la soprano Miriam Feuersinger, el baix Alex Ashworth o la soprano Maria Espada. Aquest 2024 gaudiran del privilegi de treballar amb la soprano María Hinojosa que realitzarà una masterclass exclusiva per als quatre guanyadors i amb qui compartiran escenari en el concert de presentació dels becats.

Concerts Becats del 2023/2024

La beca es desenvoluparà a finals de 2023 i durant tot el 2024 en les següents activitats:

14 de desembre de 2023
Concert de Nadal de la Fundació Salvat, amb Maria Hinojosa
BWV 36 i BWV 70 de J.S. Bach
Palau de la Música Catalana (Barcelona)

Del 22 al 26 de maig de 2024
Dimore del Quartetto
Programa Bach/Scarlatti

De l’11 al 18 de juliol de 2024
Festival Bachcelona
Programes amb Frieder Bernius i Christopher Shepard

Del 10 al 16 de setembre de 2024
Concert a Barcelona i al Korkyra Baroque Festival (Croàcia)

Els perceptors de la SBB hauran de tenir la disponibilitat per participar en totes les activitats programades durant el 2023/2024 descrites anteriorment i els 2 assajos previs, les dates dels quals es pactaran oportunament amb els becats.
Es vetllarà per tal que tots els solistes tinguin un paper rellevant en tots i cada un dels concerts que se’ls convocarà, ja sigui en les àries pròpies del repertori proposat o en d’altres afegides amb aquesta intenció.

Condicions dels candidats

Tenir una edat entre els 18 i els 32 anys complerts abans de l’1 de gener de 2024.

Inscripcions

Les inscripcions es poden fer per dues vies :
Per inscriure’s com a aspirant a la SBB cal enviar un e-mail a l’adreça salvatbecabach@fundacionsalvat.com, adjuntant-hi:

Per correu electrònic:
• el currículum artístic actualitzat
• un enregistrament d’aquest 2023, en vídeo, de música antiga

Per la plataforma MUVAC:
Si ets usuari de la plataforma MUVAC, trobaràs allà tota la informació a l’apartat SALVAT BECA BACH 2024 i pots inscriure’t-hi des de MUVAC via email, compartint-nos el teu perfil actualitzat, que inclogui un vídeo recent de música antiga, enregistrat aquest 2

Terminis i presentació de sol·licituds

La convocatòria d’inscripció serà oberta entre el 26 de juny i el 31 de juliol del 2023 (ambdós inclosos).

Procés de selecció

L’organització farà una primera selecció dels aspirants basada en l’anàlisi de la documentació presentada (currículum i enregistrament recent). Un cop acabat el període d’inscripció i tancada la convocatòria, l’organització decidirà quins dels aspirants passen a la següent fase d’audicions presencials, com a candidats.
Aquest veredicte serà inapel·lable i es comunicarà per correu electrònic.

Fases de les audicions presencials
L’organització de la SBB planteja la selecció dels becats en dues fases d’audicions presencials.
L’acompanyament de les fases presencials es farà amb acompanyament de clave a 415 Hz.

Primera Fase
Aquesta fase té l’objectiu d’escollir els candidats que passaran a l’Audició Final. Consta d’audicions presencials a Basilea, Madrid i Barcelona.
Dimecres 13 de setembre de 2023 > Schola Cantorum Basiliensis (Basilea)
Dimecres 20 de setembre de 2023 > Teatro Real (Madrid)
Dijous 21 de setembre de 2023 > Palau de la Música Catalana (Barcelona)
S’interpretarà una ària obligada (veure al punt Requisits per l’audició) i una altra ària, de lliure elecció de l’aspirant, d’estil barroc (composta abans de 1750).

Repertori:
L’horari de les audicions i entrevistes es comunicarà oportunament al correu electrònic que els candidats facilitaran en la inscripció.

El veredicte del jurat serà inapel·lable, i es comunicarà per correu electrònic.
Aquesta fase d’audicions pot ser enregistrada amb l’objectiu de poder-les revisar posteriorment si el jurat ho creu convenient.

Audició Final
Aquesta fase té l’objectiu d’escollir els 4 becats per la 10a edició de la SBB del 2024.
Dijous 19 d’octubre de 2023 Es convocarà als seleccionats en la primera fase per a realitzar l’audició final al Gran Teatre del Liceu (Barcelona).

Repertori:
Aquesta audició constarà de l’ària obligada (la mateixa ària interpretada a la primera fase) i una de lliure elecció de l’aspirant (diferent de la interpretada en la primera fase eliminatòria).
El jurat per a la present edició estarà format per :
• Javier Peris – President de la Fundació Salvat
• Pau Jorquera – Bach Collegium Barcelona
• Daniel Tarrida – Fundació Bachcelona
• Director/a artístic/a del Liceu (o persona en qui la institució delegui)
• Director/a artístic/a del Palau de la Música (o persona en qui la institució delegui)
• Maria Hinojosa – soprano
• Lluís Vilamajó – director i tenor solista
• Jordi Maddaleno – crític musical
A les audicions hi podran assistir com a oients aquelles persones que la Fundació Salvat cregui oportú.
Tanmateix, la Fundació es reserva el dret que les audicions de la fase final siguin obertes al públic.

Requisits per l’audició

En les audicions s’hauran d’interpretar dues àries d’estil barroc.
• Una ària obligada:

Soprano: BWV 36.7 Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
Alto: BWV 70.3 Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen
Tenor: BWV 171.2 Herr, so weit die Wolken gehn
Baix: BWV 123.5 Laß, o Welt, mich aus Verachtung

• Una altra escollida lliurement pel candidat, d’estil barroc, composta abans del 1750.

L’organització aportarà el clavecinista acompanyant. Tot i així, si un candidat desitja portar el seu propi acompanyant, caldrà que ho faci saber a la organització amb antelació suficient. En aquest cas, l’organització no hi posarà cap impediment.

Concessió de la beca

El veredicte del jurat es farà públic un cop acabades les proves d’audició en el transcurs d’una setmana. Aquest veredicte serà inapel·lable. Tots els candidats rebran la resolució del veredicte via correu electrònic i alhora els resultats apareixeran anunciats al web de la Fundació Salvat www.fundacionsalvat.com

El jurat de la SBB es reserva el dret a declarar una o més beques desertes si considera la qualitat dels candidats/es insuficient.

La SBB es considerarà adjudicada quan el perceptor l’hagi acceptat per escrit mitjançant un correu adreçat a salvatbecabach@fundacionsalvat.com en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de l’anunci del veredicte. En el cas que no es faci així, s’entendrà que el perceptor renuncia a la beca.

Obligacions

Pel fet d’acceptar la beca, les persones escollides s’obliguen a realitzar totes les activitats programades per la SBB. L’incompliment d’aquest compromís sense causa degudament justificada podrà suposar la seva rescissió.

La Fundació Salvat es reserva el dret d’ajornar o cancel·lar els concerts que organitza en cas de força major sense que això suposi cap possibilitat de reclamació per part dels guanyadors de la SBB.

La Fundació Salvat no es farà càrrec de les despeses de desplaçament relatives a cap de les Fases d’Audició. Tanmateix, un cop escollits els becats de l’any en curs, la Fundació es compromet a cobrir les despeses de desplaçament i allotjament dels Becats, corresponents als concerts i activitats programades per la SBB de 2024.

En cas que per la interpretació de les obres proposades es requereixi un cor, els solistes becats assumiran les àries que els corresponguin i hi participaran també formant part del cor, si el director així ho estima necessari.

Tanmateix, la Fundació Salvat organitza durant l’any un seguit de concerts amb diversos solistes guanyadors de diferents edicions de la SBB. Uns concerts que queden al marge dels citats concerts compromesos amb els guanyadors de la SBB de l’any en curs.

Contacte

Per a qualsevol informació complementària, podeu posar-vos en contacte a través de la següent adreça de correu electrònic: salvatbecabach@fundacionsalvat.com

Barcelona, a 26 de juny de 2023