Dimarts 16 de juliol

Bach al Palau I

Palau de la Música (Petit Palau) - 20.00 H

Col·laboració amb el Palau de la Música on la Croatian Baroque Ensemble, prestigiós conjunt de música antiga, ens presenta un programa amb la música instrumental més virtuosa de Bach i Telemann. Hi destaquen els rols solistes del violí, el traverso i el clavicèmbal, aquest últim sobretot en el cèlebre concert de Brandenburg núm. 5 i la seva formidable cadenza.

Croatian Baroque Ensemble
Laura Vadjon, violí solista i direcció
Krešimir Fabijanić, trompeta
Ana Benić Šalinović, traverso
Tanja Tortic i Saša Reba, violins
Hiwote Tadesse, viola
Dora Kuzmin Maković, violoncel
Pavle Kladarin, violone
Pavao Mašić, clavecí

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concert per a flauta, violí i clavecí BWV 1044

  1. Allegro
  2. Adagio ma non tanto
  3. Tempo di alla breve

Georg Philipp Telemann (1685 – 1767)
Suite per a trompeta i orquestra en Re Major TWV55:D7

  1. Ouverture – Lentement- Vite
  2. Plainte. Lent – Furies – Loure – Menuet 1 & 2

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concert de Brandenburg núm. 5 BWV 1050

  1. Allegro
  2. Affettuoso
  3. Allegro

Col·labora:

Share Post :