WATER MUSIC BY BACH

Teatro Líquido
Zamira Pasceri, creació i direcció
Sergio Alessandria i Damià Duran, tècnics
Nanja Eslava, actriu
Bernat Prat, violí
Helena Tajadura, alto

Agnus Dei de la missa en si menor BWV 232
Ciaccona de la partita en re menor BWV 1004