Maria Pujades

Nascuda a Barcelona, estudia piano al Conservatori Municipal de Música de Barcelona amb Antoni Besses. Actualment cursa el Grau Superior de Cant amb Mireia Pintó a l’ESMuC, on també rep classes de Josep Surinyac, Francisco Poyato i Enedina Lloris, entre altres. Ha rebut consell de Kurt Widmer, David Mason, Josep Bros, Carlos Mena, Lambert Climent, Wolfram Rieger i Marcel Boone. El darrer any ha participat al projecte Òpera Jove en l’òpera L’impresario in angustie de D. Cimarosa. La seva llarga trajectòria coral li ha permès treballara amb directors com M.Barrera, P.Cao, P.González, L.Hager, X.Pastrana, M.Soustrot, M.Valdivieso i J.Vila. Paral·lelament, el 2012 obté la Llicenciatura de Matemàtiques a la UPC.