Dijous 30 de juny 2022

Cantates BWV 10, 147 i 189

20.00 H L’Auditori – Sala Oriol Martorell

Inauguració amb Ton Koopman

Solistes Salvat Beca Bach
Cor Bachcelona Akademie (Preparació Lluís Vilamajó)
Bachcelona Consort
Daniel Tarrida, continu
Catherine Manson, concertino

Ton Koopman, orgue i direcció

Coproducció

Amb el suport de

Hi col·labora

BWV 10 Meine Seel erhebt den Herren
BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben

Share Post :