Dijous 30 de juny 2022

BACH INAUGURAL

19.30 H Cicle de Música Antiga de L’Auditori

Cantates amb Ton Koopman

Ton Koopman torna al Bachcelona per celebrar la 10a edició del Festival. Al capdavant dels solistes de la Salvat Beca Bach, del Bachcelona Consort i de l’Akademie preparada per Lluís Vilamajó, ens ofereix dues cantates del kantor de Leipzig ben conegudes i apreciades pel gran públic, especialment pel lluminós i dansaire coral final, Jesus bleibet meine Freude. Les dues obres inclouen a l’orgànic instrumental la trompeta, cosa que les dota d’un to esplendorós i festiu molt adequat per a la celebració per a la qual van ser escrites i que coincideix amb l’inici del Festival!

Solistes Salvat Beca Bach
Elionor Martínez, soprano
Lara Morger, contralt
Ferran Mitjans, tenor
Oriol Mallart, baix

Bachcelona Akademie
Sopranos: Elionor Martínez (solista), Andrea Martí, Inés Alonso i Rita Morais. Contralts: Lara Morger (solista), Amalia Cuena, Maria Morellà i Helena Tajadura. Tenors: Ferran Mitjans (solista), Roberto Redondo, Josep Rovira i Marc Martínez. Baixos: Oriol Mallart (solista), Lluís Arratia, Joan Climent i Lucas López. Preparació: Lluís Vilamajó. Coach de dicció: Rochsane Taghikhani
Violins: Sara Balasch, Paula Sanz, Irene Martínez, Laura Estévez, Marta Guillén. Viola: Nina Sunyer Cello: Feliu Llobet.

Bachcelona Consort
Trompeta: Jonathan Pia. Oboès: Katy Elkin i Daniel Ramírez. Violins: Catherine Manson, Alba Roca. Violes: Núria Pujolràs Cellos: Guillermo Turina. Fagot: Carles Vallès. Violone: Oriol Casadevall. Orgue: Daniel Tarrida

Ton Koopman, orgue i direcció

Coproducció

Amb el suport de

Hi col·labora

BWV 10 Meine Seel erhebt den Herren
BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben

Share Post :